Kopen

Aankoop van een assurantieportefeuille moet uw bedrijfsdoelstellingen optimaal ondersteunen, uw onderneming sterker maken en dus snel een bijdrage aan het rendement opleveren. De beslissing om een assurantieportefeuille te kopen heeft een behoorlijke impact op uw huidige organisatie.

Hierbij spelen vragen een rol als:

CONFIDENTIA begeleidt het hele proces: analyseert, adviseert, onderhandelt, bemiddelt en stelt een sluitende koopovereenkomst op. Zodra er een portefeuille in bemiddeling wordt genomen ontvangen de intermediairs die zich hebben ingeschreven in het zoekersbestand met voorrang de data met betrekking tot de desbetreffende portefeuille en dus de kans om deze portefeuille aan te kopen.

Inschrijving in het zoekersbestand is geen garantie voor het aankopen van een portefeuille. Het verveelvoudigt wel de kans hierop zodra er een portefeuille die aan uw criteria voldoet in bemiddeling wordt genomen.
Aan uw inschrijving zijn kosten verbonden. Voor een éénmalig bedrag ad. € 330,= (excl. btw) staat u met uw specifieke aankoopwens voor onbepaalde tijd ingeschreven in het zoekersbestand.