verkopen

De verkoop van uw assurantiebedrijf of – portefeuille kunt u met vertrouwen aan CONFIDENTIA overlaten
Dankzij haar uitgebreide netwerk van honderden ingeschreven kandidaat-kopers in het hele land is een snelle, correcte, transactie gewaarborgd.

Vanuit een verkoper gezien is een verkooptraject eigenlijk een logische aaneenschakeling van de volgende stappen:

 1. Sluiten Overeenkomst van Opdracht tussen verkoper en CONFIDENTIA;
 2. Inventariseren en analyseren van hetgeen verkocht gaat worden;
 3. Maken van een waarderingsrapportage;
 4. Bepalen van de vraagprijs (in overleg met verkoper);
 5. Opstellen van het verkoopmemorandum, completeren van de stukken;
 6. Benaderen potentiële kopers middels een geanonimiseerde “teaser”;
 7. Tekenen van Overeenkomst van Opdracht (waarin o.a. geheimhouding is geregeld) met potentiële kopers;
 8. Doorsturen van het verkoopmemorandum aan potentiële kopers;
 9. Inplannen van enkele gesprekken tussen verkoper en potentiële kopers;
 10. Voeren van onderhandelingen, begeleiden van alle gesprekken, overeenstemming bereiken;
 11. Opmaken van de Koop- en Leveringsovereenkomst;
 12. Begeleiden van het informeren leveranciers en cliënten;

 

Een verkoopproces stelt hoge eisen aan alle betrokkenen. CONFIDENTIA kiest voor een heldere aanpak en gaat pragmatisch en oplossingsgericht te werk.