Verkopen

De verkoop van uw assurantiebedrijf of – portefeuille kunt u met vertrouwen aan CONFIDENTIA overlaten
Dankzij haar uitgebreide netwerk van honderden ingeschreven kandidaat-kopers in het hele land is een snelle, correcte, transactie gewaarborgd.

Vanuit een verkoper gezien is een verkooptraject eigenlijk een logische aaneenschakeling van de volgende stappen:

 1. Sluiten Overeenkomst van Opdracht tussen verkoper en CONFIDENTIA;
 2. Inventariseren en analyseren van hetgeen verkocht gaat worden;
 3. Maken van een waarderingsrapportage;
 4. Bepalen van de vraagprijs (in overleg met verkoper);
 5. Opstellen van het verkoopmemorandum, completeren van de stukken;
 6. Benaderen potentiële kopers middels een geanonimiseerde “teaser”;
 7. Tekenen van Overeenkomst van Opdracht (waarin o.a. geheimhouding is geregeld) met potentiële kopers;
 8. Doorsturen van het verkoopmemorandum aan potentiële kopers;
 9. Inplannen van enkele gesprekken tussen verkoper en potentiële kopers;
 10. Voeren van onderhandelingen, begeleiden van alle gesprekken, overeenstemming bereiken;
 11. Opmaken van de Koop- en Leveringsovereenkomst;
 12. Begeleiden van het informeren leveranciers en cliënten;

Een verkoopproces stelt hoge eisen aan alle betrokkenen. CONFIDENTIA kiest voor een heldere aanpak en gaat pragmatisch en oplossingsgericht te werk.

Bel of mail om een oriënterende afspraak in te plannen!Charley Tooropstraat 39
3343 RE Hendrik-Ido-Ambacht
+31 (0) 78 681 54 86
+31 (0) 6 21 231216