Waardering Activa of Aandelen

Waardering Activa of Aandelen

Elk assurantie-intermediair wordt tijdens zijn actieve periode een of meerdere malen geconfronteerd met de problematiek rond de waardering van een assurantieportefeuille. Dat kan zijn in situaties van aan- of verkoop van (delen van) assurantieportefeuilles, maar bijvoorbeeld ook bij inbreng van de onderneming in een BV, een (her) financiering of een overlijden.

Kennis van de markt is in dit opzicht erg belangrijk. CONFIDENTIA kent de Nederlandse verzekeringsmarkt als geen ander. Jaarlijks waardeert CONFIDENTIA ca. 40 assurantiebedrijven of assurantieportefeuilles.

De verzekeringsmarkt verandert voortdurend en in een hoog tempo. Transacties worden complexer.
Partijen van buiten de branche of uit het buitenland doen hun intrede. Veranderingen die een behoorlijke impact kunnen hebben op de wijze van het waarderen van uw bedrijf. Meer en meer wordt er naast de traditionele factormethode gebruik gemaakt van de rentabiliteitswaardemethode en de discounted cash flow methode (DCF).

Op basis van de door CONFIDENTIA verzorgde waarderingsrapportage kunnen ondernemers goed onderbouwd beslissingen nemen.